loader
POPÜLER ARAMALAR
ÇEVRE

İYİ BİR GELECEK İÇİN

ÇEVRE VE BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KORUYORUZ

Dünyaya ve çevreye karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Tüm tesislerimizde sürdürülebilir çevre bilinciyle üretim faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Çevre yönetimi politikalarımızla karbon ve su ayak izlerimizi azaltmak için çok çalışıyoruz. Var olduğumuz tüm kentlerde doğal kaynakların korunması ve rehabilitasyonunu odağımıza alıyor, bu konuda ilgili kurumlar ve üniversitelerle araştırmalar yapıyor, yeni projeleri hayata geçiriyoruz.

Sıfır Atık Yönetimi

Tüm tesislerimizde Sıfır Atık Yönetimi Sistemi’ni uyguluyoruz. Sıfır atık, atık yönetimi ve kaynağında ayrıştırma çalışmalarını titizlikle yürütürken atıklardan geri kazanım ve geri dönüşüm yöntemlerini uygulayarak Türkiye ekonomisine etkin sıfır atık yönetimiyle katkı sağlıyoruz.

Toprak Analizleri

Madencilik sektöründe sıfır karbon yolculuğuna öncülük ediyoruz. Maden sahalarının çevreci rehabilitasyonu için önemli projeleri hayata geçirirken toprağın ıslahında TÜBİTAK’la birlikte çalışıyoruz. Türkiye’de madencilik sektöründe bir ilke imza attığımız toprak analizi projesiyle toprağı en iyi şekilde ıslah ediyoruz.

Ağaçlandırma

Maden sahalarımızda ömrünü tamamlayan ocakların kapatılması ve bölgenin rehabilitasyon çalışmaları kapsamında yöreye özgü ağaç türlerinin yanı sıra yapılan araştırmalar sonucunda toprak için en uygun ağaçları dikerek yeni yeşil alanlar oluşturuyoruz. Son 10 yılda işletmelerimizde 2 milyon ağaç dikimi gerçekleştirdik.

Tohum Bankası

Tesislerimizin bulunduğu arazilerde, bölgeye ait endemik tohumların korunması için çalışmalar yürütüyoruz. Üniversitelerle yaptığımız çalışmalarla topladığımız tohumları, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Türkiye Tohum Gen Bankası’na teslim ediyoruz.

Çevre Müfettişleri

İnsanı ve çevreyi odağına koyan grup şirketlerimiz aracılığıyla okullarda öğrencilere eğitimler veriyoruz. “Çevre Müfettişleri” adını verdiği eğitim projesiyle gençlere ulaşırken tesislerimizin bulunduğu bölgelerdeki atık pilleri de topluyoruz.