loader
POPÜLER ARAMALAR

GÜVENLİ ÇALIŞMA ALANI

ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İşletmelerimizde gerçekleşen tüm faaliyetlerde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlıyoruz. ‘En değerli varlığımız çalışanlarımız’ bilinciyle ‘önce iş sağlığı ve güvenliği’ ilkesiyle hareket ediyoruz.

Güvenli çalışma alanı için çalışma arkadaşlarımızın karşı karşıya kalabileceği riskleri önceden belirliyoruz ve sürekli eğitimlerle bu riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

Sorumlu bir işveren olarak tüm işletmelerimizin, kendi sektörlerinde ve küresel boyutta iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında örnek yaklaşımlar geliştirerek, performanslarıyla öncü olmasını sağlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hedef ve amaçlarımıza ulaşabilmek için gerekli tüm bilgi ve kaynakların varlığını sağlayacak çalışmaları yapıyoruz.