ÇEVREYE MİNİMUM ETKİ, MAKSİMUM DUYARLILIK

Cengiz Holding, yurt dışı kaynaklı işbirliklerinde uluslararası standartların tüm gereklerini yerine getirecek şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından örnek proje olarak gösterilen Eti Bakır A.Ş. Küre Maden Ocağı çevresinde bulunan ve kapatılan maden sahasında yapılan ağaçlandırma çalışmaları, Cengiz Holding’in bu alandaki hassasiyetinin sadece bir örneği. Aynı şekilde santral çalışmalarında bugünün mevzuatlarını yerine getirmenin ötesine geçen Grup, önümüzdeki süreçlerde AB mevzuatında olabilecek değişiklikleri dahi öngörerek çevreyi korumayı amaçlayan teknolojik yatırımlarla faaliyetlerine devam ediyor.

Eti Bakır A.Ş., Samsun, Küre ve Murgul işletmelerinde bugüne kadar 1 milyon 800 bin metrekare alan rehablite edildi ve 3 milyon Dolar harcamayla 250 bin ağaç dikildi. Ayrıca Samsun tesislerinde bacadan çıkan gaz, referans değerin 3 kat altına indirildi ve gaz salınımı yüzde 99.5 oranında tutulabilir duruma geldi.

Eti Alüminyum A.Ş., Seydişehir işletmelerinin bulunduğu 2.5 milyon metrekarelik alana, özellikle sera gazlarının olumsuz etkisini azaltan ceviz, kavak, karaçam, akasya olmak üzere toplam 130 bin adedin üzerinde ağaç dikti. Ağaçlandırma çalışmalarına bu bölgede hala devam ediliyor. Ayrıca tesislerde kullanılan kükürt ve SO2 oranı yüksek 6 notlu Fueloilin çevreye daha fazla zarar vermemesi için 5 milyon Dolar yatırımla doğalgaz dönüşümü gerçekleştirildi. Eti Alüminyum A.Ş. Seydişehir işletmelerinin gaz salınımı için özelleştirme sonrası 15 milyon Dolar değerinde yatırım yapıldı. Bu sayede AB normlarında belirtilenden %50 daha düşük gaz salınımı seviyesine ulaşıldı. Ayrıca Eti Bakır A.Ş., fabrika bacasından çıkan gaz salınımının engellenmesi ve gübre yapımında kullanılacak sülfürik asit tesisi için 29,3 milyon Dolar yatırım yaptı.

Cengiz Holding, çevre konusunda uluslararası standartların tüm gereklerini yerine getiriyor ve çevre duyarlılığını destekleyen teknoloji yatırımlarına devam ediyor.