BARHAL KİLİSESİ YENİLEME ÇALIŞMASI

Proje Kapsamı​
Artvin Yusufeli bölgesinin önemli tarihi yapıtı Barhal Kilisesi, Kültür Bakanlığı ve Eti Bakır A.Ş. ortak projesi ile yenileniyor.

Yusufeli ilçesinin 12 km kuzeybatısındaki, Barhal (Altıparmak) Köyü’nde bulunan ve aslı bir manastır olan yapının, günümüze ancak kilise bölümü ulaşabilmiştir. Manastırın 10. yüzyılda 2. Bağrat döneminde, Vaftizci Yahya adına yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Eti Bakır A.Ş., bu tarihi değere sahip çıkarak, Kültür Bakanlığı öncülüğünde kilisenin renovasyon projesini üstlendi. Finansmanının tamamı Eti Bakır A.Ş. tarafından karşılanacak renovasyon çalışmalarının bütçesi 4.5 milyon TL’dir.